Startsida
Sockenbeskrivning
Förhistoria
Daterade fynd
By & Gårdsnamn
Kyrkan
Kvarnar
Äleklinta
Alvaret
Emigrationen
Bilder
Länkar
E-post
Den gåtfulle mannen från Alböke
 
www.olanningen.com"I Alböke möter norra Öland med myrar och släta alvarmarken,
ett landskap med rymd över kalkstenshällen.
I väster slår Kalmarsunds vågor mot den karga stenkusten,
särskilt vid Äleklinta och Bruddesta sjöbodar
som uppvisar strandpartier av säregen skönhet."

Citat: Palm. B. 1990. En hälsning från Öland.


Kvarn Ebbegärde
Alböke kyrka

 
 
  © Börje Nilsson 2010